TO TOP

안내

草津温泉観光協会

구사쓰온천 관광협회

영업시간
8시30분~17시30분
전화번호
0279-88-0800
홈페이지
www.kusatsu-onsen.ne.jp
메일주소
you-love@kusatsu-onsen.ne.jp

草津温泉旅館協同組合

구사쓰온천 여관 협동조합

영업시간
9시~18시
전화번호
0279-88-3722
홈페이지
www.yumomi.net
메일주소
asp.hotel-story.ne.jp/mail/yumominet/inquiry/

草津町(観光課)

구사쓰마치 (관광과)

영업시간
8시30분~17시15분
전화번호
0279-88-7188
홈페이지
www.town.kusatsu.gunma.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
메일주소
webmaster@town.kusatsu.gunma.jp
쿠사츠 그린하이츠 쿠사츠마치 사무소